Do, re, mi, do, re, mi,
do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
si, la, sol, fa, mi, re, do,
do, re, mi.

Do és un present de déu
Re és res si tant us fa
Mi sóc jo si no us sap greu
Fa és bo per treballar
Sol quan brilles a l’estiu
La és nota de bon to
Si afirma aquell que ho diu
i tornem de cap al do

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do,
sol, do, la, fa, mi, do, re,
sol, dol, la, si, do, re, do.

Si les notes apreneu
cantareu fins al Liceu

Do, re, mi, do, re, mi
do, re, mi, do, do, re, mi,
re, mi, fa re, mi, fa,
re, mi, fa, re, re, mi, fa,
mi, fa, sol, mi, fa, sol,
mi, fa, sol, mi, mi, fa, sol,
fa, sol, la, fa, sol, la,
sol, mi, fa,sol, mi, fa, sol, fa, sol, la,
la, fa, sol, la, fa, sol, sol, la, sol, la, si,
si, sol, la, si, sol, la, si, la, si, do,
do, la, fa, si, sol, do,
do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

Do, mi, mi, mi, sol, sol,
re, fa, fa, la, si, si.

Si les notes apreneu
cantareu fins al Liceu.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /