Anem-mo’ne tots,
deixem-se els quefers,
a vore Maria
i el Maniuelet.

Portem-li samarra,
també un borreguet,
gorreta de llana
i un bon bolqueret.
Que el fill de Maria
està mort de fred.

Portem-li carota,
també un gamboixet
albarques, peücs
i un saragüellet.
Que el fill de Maria
està mort de fred.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /