L’infant el cavall de cartró
turmenta i mutila amb gest obstinat
Li escurça les potes, li talla la cua
li esclafa les anques a cops de martell
i amb llargues agulles forada ses nines
(l’infant clou els llavis, té rostre de vell)
Llavors l’abandona per altres joguines
Se’n cansa i reprèn el cavall mutilat
Cal vol escapçar-los
Com bleixa!
Com sua!
I brolla la sang invisible…

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /