Nonino, sa meva nina,
noninones, petitó;
nonino, quan l’engronxava
i antes d’engronsar-lo.
Sa nineta és petiteta
i a poc a poc tornarà gran.
Els fadrins qui la voldran
s’hauran de posar levita.
Sa nineta que és petita.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /