Femelles d’aquesta plaça
no doneu cap carabassa
que es al·lots ja van llançats
volem ballar.

Voltros no sigueu perucs
que ja els teniu peluts
ses al·lotes estan fartes d’esperar.

No en volem cap de pardal
ni cap que sigui un poc bleda,
maldament venguis totsol, da-li cebes!

Da-li cebes.
Da-li cebes.
No et tallis un pèl i da-li cebes.

(Parate boludo!
Cada año lo mismo!)

Noltros no podem lligar,
mos miren ses nostres dones,
però mos és ben igual,
estau molt bones.

Mos graden ses grosseries
i perquè som un poc bruts
però aquest món és un embut,
són quatre dies.

No en volem cap de pardal
ni cap que sigui un poc bleda,
maldament venguis totsol, da-li cebes!

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /