Percebre la fi
nucli d’un remolí voraginós
irremissible i concloent,
quan només tot és iniciat.

Ulls visionaris de dues realitats
condescendint al desenllaç,
dos punts que es nuen
en el cordam del devenir.

Aplom, assossec,
escoltant paraules enceses que cremen,
contraent saviesa
sense ocasió de prodigar-ne.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /