Dolors, tu m’has cantat amb plors
la història d’aquells dos amors:
tu m’has llençat la por, deixat la sort.

Dolors, digue’m si el món és fos,
si es maten nins, si es cremen cors:
jo només veig que palles i futbol.
“ hehe ”

Totes hem cridat al vent
(Repetim cridant al vee ee ee ee eent)
Totes hem cridat al vent
REPETIM CRIDANT AL VENT

(Deixa-ho anar)
Deixa-ho anar,
(Llença-ho al cel)
llença-ho al cel
(Si és que et fa mal)
si és que et fa mal marxa corrents
que les penes no ens aturin, que ens serveixin per cantar:
“ ta ta ta ta ta ta ta ta ta ”
que la vida se’ns escapa entre les dents BDAH

do, do DOLORS, TU M’HAS CANTAT AMB PLORS
LA HISTÒRIA D’AQUELLS DOS AMORS!
do, do DOLORS, DIGUE’M SI EL MÓN ÉS FOS
SI ES MATEN NINS, SI ES CREMEN CORS!

Dolors, tu m’has buidat el pis,
deixat la set, llençat la nit;
tu m’has sentit la pluja dins del pit.
Dolors, tu m’has trencat l’anhel,
prohibit la llum, cremat el cel;
poders podrits de cendres i plaers.

Totes hem cridat al vent
(Repetim cridant al vee ee ee ee eent)
Totes hem cridat al vent
REPETIM CRIDANT AL VENT

(Deixa-ho anar)
Deixa-ho anar,
(Llença-ho al cel)
llença-ho al cel
(Si és que et fa mal)
si és que et fa mal marxa corrents
que les penes no ens aturin, que ens serveixin per cantar:
“ ta ta ta ta ta ta ta ta ta ”
que la vida se’ns escapa entre les dents BDAH

“ bda bda bda bdada bda bdah ”
“ bda ”
“ uou ”
“ bda ”

Dolors, tu m’has cantat amb plors
la història d’aquells dos amors:
tu m’has llençat la por, deixat la sort.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /