Caragol, caragol
trau les banyes que ix el sol
. Ningú passa la vida
que passa el caragol,
no paga lloguer de casa
i la porta cap a on vol
i tot el que sap ho aprèn
en les fulles d’una col,
per dormir no necessita
marfagueta ni llençol.
La seua vida és curta,
però passeja per on vol
de gust li cau la baba
més lluneta que el xarol.
I una nit la mort arriba
bullidet en un perol
i dens de la cassola
se’l xuplará un qualsevol

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /