Cap a Betlem van dos minyons
amb dues taules de torrons.
Cap a Betlem van dos minyons
amb dues taules de torrons.
Sant Josep deia: “Gent de Judea,
no vull es present de tant bona gent:
jo vos assegur que no té cap dent!”

Quan Sant Josep veia l´Infant,
ell d’alegria anava plorant.
Quan Sant Josep veia l´infant,
ell d’alegria anava plorant.
Ell l’abraçava, també li cantava
aquesta cançó: “Lindeta-lindó,
Quina alegria em dones petitó!”

Ets dos minyons amb sa cançó
ja se’n posaven a fer ball rodó.
Ets dos minyons amb sa cançó
ja se’n posaven a fer ball rodó.
Fent mamballetes, tan simpatiquetes,
se’n reia l´Infant, tot acompanyant
sa festa que feien, sa festa que fan.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /