Tinc avui un poc d’afany
Ni el delit te carrerany
que demà serà recança;
ni l’amor dóna fermança.
però ara com antany
Doncs jo ara com antany
no vull re, sinó esperança.
no vull re, sinó esperança:
Qui s’adona a cobejança
fer-me sol el meu engany,
mai no troba sinó dany:
a mon grat i ma semblança,
flam de joia sempre dansa
amb mos braços abraçant-se
en la copa de l’engany.
i paixent-se de mon plany.
Nostres jorns van encalçant-se:
Vull l’amor sense gaubança
¿qui en diria l’averany?
i la glòria sense guany.
Tota fe té sa mudança,
tota festa son parany.
A la fira no hi ha pany
per servar la benaurança.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /