Tot el vespre l’he passat
Intentant configurar
Trossos de la teva imatge
Formant constel.lacions
Dins el meu esperit

Persevera dins de mi
Presència obssessiva
Exiliar-me sense fi
Una paral.laxi
És el meu destí

Vell sàtir de boira
Oh, lluna de glòria
Tot sol, senzillesa
Oh, la meva princesa
Vell sàtir de boira
Oh, lluna de glòria
Fosc sol, senzillesa
Oh, la teva bellesa

Dispersa imatge trossejada
Nimfa selvàtica somiada
Semblança estranya dissonant
Aparença superior
Sempre vius millor

Vell sàtir de boira
Oh, astre de glòria
Sol fred, tristesa
Amb la teva bellesa
Oh, cavall de Troia
Oh, astre de glòria
Sol fred, llunàtica
Oh, enigmàtica

Oooh, enigmàtica
Oooh, llunàtica
Oooh, sàtir de boira
Oooh, cavall de Troia

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /