Pastorets d’eixes muntanyes
recolliu bé les ovelles,
que ha nascut lo rei, lo rei,
lo senyor de cels i terres.
Anem tots cap a Betlem
per adorar sa grandesa,
diem tots amb alegria
“Gloria in excelsis Deo”.
Pastors i pastores, anem a Betlem
a veure el Messies i l’adorarem.
Anem, anem, anem a Betlem.
Anem a Betlem a veure el Messies,
anem a Betlem i l’adorarem.
Anem a Betlem.
Ses blanques manetes, petites com són,
sent tan petitetes formaren lo món.
Ses galtes hermoses són blancs llessamins
sembrats entre roses pels àngels divins.
Tralaralarà, tralarà…
Anem, anem, anem a Betlem

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /