Tenen en la vila
tots els mariners
molta fantasia
però pocs diners.

Ai, mariners,
ai, mariners,
que jo de vosatros
no en vull saber res.

Vénen de viatge,
porten quatre duros.
Se’n van a l’estanc,
se’ls gasten en puros.

Ai, mariners,
ai, mariners,
que jo de vosatros
no en vull saber res.

Vénen de Larraix,
jaqueta vermella,
pareixen toreros
per la carretera.

Ai, mariners,
ai, mariners,
que jo de vosatros
no en vull saber res.

Arriben a casa:
– Mare, què sopem?
– Lleva’t la jaqueta
i t’empenyarem.

Ai, mariners,
ai, mariners,
que jo de vosatros
no en vull saber res.

Se’n van al cafè
del cafè al billar
i la pobra dona
la roba a empenyar.

Ai, mariners,
ai, mariners,
que jo de vosatros
no en vull saber res.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /