A casa de l’acadèmic hi passen a cobrar
Rebuts de fantasia d’un pis per estrenar
Si diu mentides grosses, si té vicis petits
Si dóna conferència a noies atrevides
I a savis despistats
Filosofia grega, literatura beat
Cordons de les sabates li agraden ben fregits

A casa de l’astronauta, la joia de l’absurd
A casa de l’astronauta no hi pot viure ningú

A casa el neurastènic s’hi monta un recital
De valsos i havaneres i cobles per a cantar
Amb ritmes electrònics, sessions d’electroshock
Persecucions aèries d’amables carniceres
Per clíniques mentals
Planetes subversivos no tienen na1 que hacer
Carrosses subterrànies per anar a buscar bolets

A casa l’astronauta, la joia de l’absurds
A casa l’astronauta no hi pot viure ningú

A casa el farmacèutic, relíquies d’ultramar
Barreges perilloses, receptes per a somniar
En un laboratori la ciència hi té un forat
Hi viuen homes químics. Ardents i solitaris
Clients d’esparadrap
Hi ha un hippie a la teulada. Predica humanitat
Farmàcies com aquesta els ovnis cercaran

A casa l’astronauta, la joia de l’absurd
A casa l’astronauta no hi pot viure ningú

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /