Treu-te aquesta roba i posa’t-en de nova i pren un got de vi. Veus aquestes cuixes? Han de quedar cuites. Posa-hi un tros de mi.   Talla’m a bocins ben petits i llença’m a bollir dins de l’olla.   Dins d’aquesta cuina n’ha passat cada una. Costa de trobar un sabor igual. Omplirem cassoles plenes de viandes fetes de tu i de mi.   Talla’m a bocins ben petits i llença’m a bollir dins de l’olla.

Published On: 10/01/2024 / Categories: Cançons, Cançons Catalanes /